´Οροι χρήσης

 

To  “the blue earring” αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου, της ατομικής επιχείρησης “Ρωξάνη Ευτυχίδη” – εφεξής «η Εταιρεία» (ΑΦΜ 030307520, ΔΟΥ Ηρακλείου).

Δραστηριότητα της αποτελεί η πώληση κοσμημάτων, ασημικών και ειδών δώρου. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Αργυράκη 16, Ηράκλειο, όπου στεγάζεται το φυσικό κατάστημα της εταιρείας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: [email protected]

Τηλέφωνο: 2810283677

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η “the blue earring”, κατ’ εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατ’ ακολουθία των προβλεπομένων από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα που άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), όπως επίσης και τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, ο οποίος ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι δε θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ούτε θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει ή πωλεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σας ή τα στοιχεία αγορών σας σε οποιονδήποτε τρίτο.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος σας, τα προσωπικά σας στοιχεία διαγράφονται οριστικά. Με την υποβολή των στοιχείων σας στη σελίδα της εταιρείας συμφωνείτε ότι το δηλούμενο υλικό δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γένει ακατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία ή/ και δημοσίευση.

Το περιεχόμενο της “the blue earring” αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα περιεχόμενα και τα απορρέοντα εξ αυτής ανήκουν στην εταιρεία απευθείας ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Επίσκεψη ή/και πλοήγηση στη “the blue earring” σημαίνει και ανεπιφύλακτη αποδοχή των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Παρότι από την “the blue earring” καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια απεικόνιση των προβαλλόμενων προϊόντων (φωτογραφίες, περιγραφές, σχόλια, κτλ.), ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να εμφανιστούν σφάλματα ή τροποποιήσεις τυπογραφικές, αριθμητικές ή απεικόνισης.

Η “the blue earring” δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε γνώμης, δήλωσης ή άλλης σχετικής πληροφορίας που αναφέρεται ή αναρτάται στον παρόντα Δικτυακό τόπο. Επίσης σας αναφέρουμε ότι τα βάρη των κοσμημάτων ενδέχεται εμφανίσουν μικρές αποκλίσεις λόγω της χειροποίητης κατασκευής τους. Από την άλλη μεριά για προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τα διάφορα links σε άλλα sites, όπως επίσης και από την διαφημιστική καμπάνια, δεν φέρει καμία ευθύνη το “the blue earring” και η εταιρεία μας, παρά μόνο η διαφημιστική εταιρεία που έχει αναλάβει την προώθηση.

Η “the blue earring” διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή προσθήκη συντελεστεί επί των παρόντων όρων.

Διευκρινίζεται ότι όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές, καθώς και τα προσφερόμενα προϊόντα. Ακόμη, οι χρεώσεις μεταφορικών, όπου εφαρμόζονται, αφορούν αποκλειστικά και καθ’ολοκληρία στην αποστολή των παραγγελιών και δεν αποτελούν αμοιβή της εταιρείας.

3/ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

Με την υποβολή μίας παραγγελίας από την πλευρά του επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος (αγοραστής), λογίζεται ότι εκείνη την ώρα ξεκινά καλή τη πίστει μία σύμβαση μεταξύ αγοραστή και εταιρείας, βάσει και των όρων της παρούσας, και με ημερομηνία έναρξης την τρέχουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας και λήξη την παραλαβή του προϊόντος από τον αγοραστή, πλέον βεβαίως των νόμιμων δικαιωμάτων του αγοραστή περί δικαιώματος υπαναχώρησης 14 ημερών και εγγύησης καλής λειτουργίας από την παραλαβή, ως ισχύει κατά περίπτωση.

Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του κατόπιν επικοινωνίας του με την εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα, εντός 24 ωρών, χρονικό διάστημα το οποίο επεκτείνεται για όσο διατηρείται η κατοχή των εν λόγω προϊόντων στην εταιρεία εφόσον δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η αποστολή της παραγγελίας με την παράδοση της σε συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών (κούριερ ή μεταφορική).

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σε περίπτωση που κατά τον ποιοτικό έλεγχο κριθεί πως κάποιο προϊόν δεν πληροί την απαιτούμενη ποιότητα και δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση ή σε όσα προϊόντα δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, διατηρεί το ίδιο δικαίωμα εφόσον δεν μπορέσει να προμηθευτεί εκ νέου τα απαραίτητα προϊόντα, παρά τις εύλογες προσπάθειες της για διασφάλιση της διαθεσιμότητας του. Ακόμη, διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης σε περίπτωση που διαπιστωθεί άλλο σημαντικό λάθος που οφείλεται σε εσφαλμένη πληροφορία από λάθος πληκτρολόγησης ή συστημικό (π.χ. τιμή, διαθεσιμότητα).

Σε περίπτωση ακύρωσης, το αντίτιμο της συναλλαγής, εφόσον έχει ήδη καταβληθεί, θα επιστραφεί στον αγοραστή κατά τον τρόπο και χρόνο που προβλέπει το εκάστοτε μέσο (π.χ. τράπεζα) και στο ίδιο μέσο.

4. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά και, κατ’ επέκταση, το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, μαζί με τη συσκευασία τους και κάθε συνοδευτικό έγγραφο (π.χ. παραστατικό αγοράς, εγγύηση, πιστοποιητικό γνησιότητας, κτλ), κι εφόσον (1) δεν έχουν αφαιρεθεί ή αποκοπεί τα καρτελάκια προϊόντων, όπου υπάρχουν, και (2) τα προϊόντα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (όπως παραδόθηκαν).

Για την επιστροφή απαιτείται σχετική ενημέρωση άσκησης του δικαιώματος εκ μέρους του αγοραστή προς την εταιρεία, εντός του ως άνω αποκλειστικού χρονικού διαστήματος, μέσω τηλεφώνου στο 2810283677 ή μέιλ στο [email protected] .

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική πληρωμή (π.χ. κάρτα τραπέζης ή paypal). Σε περίπτωση αντικαταβολής ή μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό, η επιστροφή γίνεται με μεταφορά σε λογαριασμό ΙΒΑΝ που θα υποδείξει ο αγοραστής, αφότου αφαιρεθούν τα μεταφορικά κόστη αποστολής και επιστροφής (εφόσον η τελευταία έχει γίνει από τη συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφορών με χρέωση παραλήπτη), εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους από την εταιρεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες χρεώσεις προμήθειας της τράπεζας του αγοραστή επί του ποσού πληρωμής ή επιστροφής.

Ακόμη, πλέον των παραπάνω, παρέχεται το δικαίωμα στον αγοραστή για επιστροφή προϊόντων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους, με δυνατότητα αλλαγής με άλλα προϊόντα της αρεσκείας του (ίδιας αξίας, ή μεγαλύτερης με κάλυψης εκ μέρους του της διαφοράς), ή με την έκδοση ισόποσου πιστωτικού επ’ ωφελεία του αγοραστή χρονικής ισχύος ενός έτους. Η ενημέρωση γίνεται από τον αγοραστή προς την εταιρεία με τον ίδιο τρόπο και, αντιστοίχως, η επιστροφή των προϊόντων πρέπει να γίνεται μαζί με τη συσκευασία τους και κάθε συνοδευτικό έγγραφο (π.χ. παραστατικό αγοράς, εγγύηση, πιστοποιητικό γνησιότητας, κτλ), κι εφόσον δεν έχουν αφαιρεθεί ή αποκοπεί τα καρτελάκια προϊόντων, όπου υπάρχουν, κι εφόσον τα προϊόντα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (όπως παραδόθηκαν). Τα μεταφορικά κόστη επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή’ σε περίπτωση αλλαγής η αποστολή της νέας παραγγελίας καλύπτεται από την εταιρεία για την 1η αλλαγή.

Σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής οφείλει για την καλή συσκευασία των προϊόντων για την ασφαλή μεταφορά τους. Προϊόντα που επιστρέφονται και δεν πληρούν τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις επιστροφής, δε θα γίνονται δεκτά. Από το δικαίωμα επιστροφής εξαιρούνται όσα προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για τον αγοραστή και δε δύναται η επιστροφή ή αντικατάστασή τους.

5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της “the blue earring” διέπονται από τις αρχές της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία Καταναλωτών και του Κοινοτικού Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στο πλαίσιο των συναλλαγών με τη “the blue earring” αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου.

Σημειώνεται, επιπλέον, ότι η όποια διαφορά δύναται να επιλυθεί ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ, Online Dispute Resolution, βάσει της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών της χώρας. Η επιλογή του φορέα πρέπει να συμφωνηθεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Καλάθι
0
    0
    Το καλάθι σας
    Το καλάθι σας είναι άδειοΕπιστροφή στο κατάστημα
    Scroll to Top
    Μετάβαση στο περιεχόμενο